image05 image06 image07

300x250 AD TOP

Feature Label Area

Trending Articles From google

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Tagged under:

How to fix printer page jam

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Tagged under:

How to Fix Windows Error 0x00000709add a share printer error 0x00000709. Follow this step by step guide to learn how to fix this error:

In this tutorial, we will teach you how to fix the Blue Screen of Death Stop Error 0x00000709.
The error "0x00000709" occurs when you try to connect a shared printer over the network. The printer exists but you are unable to connect and you will get this error.

Step 1 -- Open RUN type: \\192.168.1.111  Enter


Step 2 -- Open the shared printer

When the network path window opens up, double click on the printer. A pop-up window will appear and will show you the error: "Operation could not be completed error 0x00000709". Click on the Ok button and close all the windows.

Step 3 -- Go to Devices & Printers

Now let's resolve the error and properly add the shared printer. First of all, open the start menu and click on Devices and Printers.

Step 4 -- Add a printer

In the Devices and Printers window, click on the Add a Printer tab. Choose to add a local printer and move on to the next step.

Step 5 -- Create a new port

As a result, the Add a Printer window will open. Over here, you will see two options: use an existing port or create a new port. In this case, we will choose the "create a new port" option and then click on the Next button.

Step 6 -- Enter port name

A new window will appear on your screen and will ask you to provide the Port name. Over there, type the network location and the shared printer name before you click on the Ok button.
In our case, it would be \\192.168.1.111\SharePrinter

Step 7 -- Select the printer's manufacturer

In the next window, select the printer manufacturer and its model and then click on Next.

Step 8 -- Enter the printer name

In the next window, enter the Printer name and then click on the Next button.

Step 9 -- Printer properly added

You will then be asked if you want to share this printer on the network. Share the printer and move onto the next step.
Once done, you will be informed that you've successfully added the printer. Click on Finish and that's it. You have successfully added your network printer without coming across the blue screen of death stop error 0x00000709.

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Tagged under:

Cấm chạy ứng dụng – file exe trong Windows

Đôi khi vì 1 lý do nào đó, chúng ta muốn ngăn chặn người khác mở 1 chương trình hoặc chặn không cho virus thực thi file .exe, có thể lên danh sách các ứng dụng được pháp chạy hoặc không thông qua chế độ quản lý quyền hạn Group Policy (Có trên các phiên bản Windows Pro, Enterprise, Ultimate)
Hoặc đơn giản hơn là can thiệp vào các khóa Registry, cách này đòi hỏi bạn phải truy cập vào Registry và tạo các khóa cần thiết.
  Chú ý: TIP này áp dụng cho hệ điều hành Windows. Các thao tác này thực hiện có tác động đến Registry, vì vậy hãy thật cẩn thận!
Restrictions Error
1. Tạo rule cấm.
Mở hộp thoại Run từ Start Menu hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + R (Cần phải chạy trên quyền Administrator)
Gõ vào regedit.exe và Enter để khởi chạy chương trình Registry Editor.
Truy cập vào đường dẫn:
Tạo 1 khóa DWORD 32-bit tên là DisallowRun và đặt giá trị cho khóa này là 1.
Creat DWORD key
Set DWORD value
Tạo 1 KEY trong mục Explorer có tên DisallowRun:
Tạo Key
Tạo Key
Trong key này, chúng ta add danh sách những phần mềm hoặc file exe không cho thực thi tại đây.
Tạo các giá trị String với thứ tự 123…. và nội dung là tên của các file exe như hình dưới.
Tạo danh sách phần mềm bị chặn
Tạo danh sách phần mềm bị chặn
Nhanh hơn thì các bạn có thể tạo file có tên bất kỳ với phần mở rộng là .reg có nội dung như dưới đây để có thể add nhanh hơn.
Chú ý: Điều chỉnh lại danh sách phần mềm muốn khóa theo ý của bạn.
Nhấn double vào file .reg sau đó chọn OK.
2. Hủy rule cấm.
Để Remove những phần mềm chúng ta đã chặn khỏi danh sách chặn thì chúng ta truy cập vào Registry Editor và theo đường dẫn:
Sau đó xóa những khóa String tương ứng với phần mềm đã chặn.
Không thích chặn nữa thì có thể xóa luôn 2 khóa:
* DWORD DisallowRun
* Key DisallowRun
Xóa hoàn toàn thông qua file .reg với nội dung file .reg là:
Sau mỗi lần thay đổi như vậy, cần restart lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

Tagged under:

Reset hộp mực máy in brother

Đổ mực máy in Brother rất đơn giản ! Nhưng khi đổ mực xong phải biết cách reset thì máy mới hoạt động bình thường, nếu không máy sẽ vẫn thông báo đèn toner, toner low, toner empty....Hôm nay mực in Tây Hồ xin hướng dẫn các bạn cách Reset máy in brother 2140 và các loại máy in cùng dòng : 2130,2250, 2250dn, 2240, 2240dn...

CÁC DÒNG MÁY IN BROTHER KHÁC


Bother HL : 2130 /2140/2240/2250/2240d/2250dn/1111

Brother J100/140/140w/125/125w

Brother J200/220/220w

Brother J315/315w/3520/3520dw

Brother J410/430/415w/415dw

Brother J725/725dw

Brother J825/825dwRESET MÁY IN BROTHER 2140/2130/2240/2250DN

Có rất nhiều cách Reset máy in brother 2140, 2130,2240, 2250. Nhưng có 2 cách reset miễn phí không mất tiền Mực in Tây Hồ giới thiệu sau đây sẽ giúp các bạn có thể tự làm tại nhà.
Có 2 loại Reset máy in brother : 
  • Reset mực : Bằng tay hoặc bằng bộ Kit reset
Reset máy in brother 2140
  • Reset Trống
Tại sao phải Reset in brother HL-2140 ?
Khi đèn toner trên máy sáng có nghĩa là máy in đã hết mực.
Sau khi đổ mực xong muốn in tiếp thì chúng ta phải reset mực cho máy.
Reset máy in brother 2140

Cách reset mực máy in brother HL-2140

Reset bằng tay

Vào đây để xem : Đổ mực máy in và reset các dòng máy in brother

Dùng bộ KIT để Reset máy in brother 2140
Reset máy in brother 2140

Hướng dẫn Reset Trống máy in brother 2130/2140/2240d/2250dn/2240dn

Các bạn thao tác tuần tự theo các bước sau:

  • Tắt máy đi
  • Mở nắp cửa
  • Bật máy lên
  • Giữ nút Go 10s rồi nhả tay ra 
  • Giữ tiếp nút Go 10s nữa rồi nhà tay ra 
  • Đóng nắp cửa, tắt bật lại máy là ok